กิจกรรมโรงเรียนกองทัพบกไกรอำนวยวิทยา

 

กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์
"ท้าให้อ่าน"

กิจกรรมลงนามถวายพระพร
๑๒ สิงหามหาราชินี

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี


กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


กิจกรรมวันวิชาการ


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ประถม ๑-๓


กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เด็ก


คณะนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นศึกษาดูงาน

กิจกรรมยินดีกับพี่
ปรีดากับน้อง
(บัณฑิตน้อย)


SUMMER COURSE


กิจกรรมกีฬาสี

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก

กรมสวัสดิการทหารบก

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษา

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันสุนทรภุ่

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรมเดินรณรงค์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

๗ ก.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐

ตรวจสุขภาพประจำปี

๗-๘ ส.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ถ่ายทำรายการ ขบวนการ fun น้ำนม

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐

ทัศนศึกษา การจัดแสดง

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๔-ป.๖

ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ

๒๑-๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.)

ระดับชั้น อนุบาล๑ - อนุบาล๓

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสืองสำรอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันพ่อ และวันชาติ(ประเทศไทย)

วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

 

กิจกรรมกีฬาสี

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

ทัศนศึกษา เยี่ยมชมพระเมรุมาศ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๒๑ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรม ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑

งานบัณฑิตน้อย

วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑

กิจกรรม วันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑

SUMMER COURSE

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑